Bernard Sadovnik
 

Bernard Sadovnik

Bernard Sadovnik, rojen 17.7.1964 v Celovcvu, je doma v dvojezični občini Globasnitz/Globasnica, kjer ima že 22 let funkcijo občinskega svetnika in trenutno tudi 1. podžupana.

Že 20 let vodi ljudsko iniciativo "Globasnica proti velekanalu".

Kot predsednik SKS, zastopniške organizacije slovenske narodne skupnosti na Koroškem in kot član koroške konsenzne skupine je bistveno soprispeval k rešitvi spornega vprašanja dvojezičnih krajevnih napisov in k uspešnemu sožitju obeh narodnih skupnosti na Koroškem. Poleg tega je tudi pobudnik iniciative "Botrstvo večjezičnosti/Patenschaft für Mehrsprachigkeit"

Od leta 2000 je predsednik Alpe-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje - AACC, ki na podlagi kooperacijske pogodbe podpira deželo Koroško pri sodelovanju s Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino in z drugimi državami bivše Jugoslavije. Člani AACC so regije, občine, inštitucije in osebnosti alpsko-jadranskega prostora.

Bernard Sadovnik se kot kulturnik udejstvuje pri mešanem pevskem zboru "Peca" slovenskega kulturnega društva Globasnitz/Globasnica.

 

Organizacije

 

Odlikovanja

  • Veliki srebrni znak za zasluge za Republiko Avstrijo
  • Evropska državljanska nagrada (kot član Koroške konsenzne skupine)
  • Kulturna nagrada mesta Beljak (kot član Koroške konsenzne skupine)
  • Avstrijska ustavna nagrada (kot član Koroške konsenzne skupine)

 

Slike


k slikami

     

Podrain/Podroje 24 | 9142 Globasnitz/Globasnica | office@sadovnik.co.at